Clubreglement

WTC Aalter Sportief leden aangesloten bij Cycling Vlaanderen kunnen deelnemen aan

a) WTC Aalter Sportief clubuitstappen/thuisritten met "Groep A" of "groep B".
b) Fietstochten ingericht door Cycling Vlaanderen
c) Fietstochten ingericht door andere bonden (maar zonder toekenning van klassementspunten)

2. Bij "Groep A" worden de clubuitstappen gereden aan een gemiddelde snelheid van ca.
27 km/u zonder de 30 km/u te overschrijden.

3. Bij "Groep B" worden de clubuitstappen gereden aan een gemiddelde snelheid van ca.
21 km/u zonder de 23 km/u te overschrijden.

4. Alle leden hebben de keuze clubuitstappen met "Groep A" of met "Groep B" mee te rijden.

5. Elk aangesloten lid ontvangt bij het begin van het seizoen een clubboekje.
Daarin worden de gereden fietstochten en bijhorende klassementspunten vermeld.

6. Er worden twee klassementen bijgehouden:


- WTC Aalter Sportief klassement
-> toekenning van 1 punt per deelname aan de WTC Aalter Sportief clubuitstappen (groepen A en B) en 3 punten per deelname aan de WTC Aalter Sportief fietstochten die voorkomen op de Cycling Vlaanderen kalender.


- Cycling Vlaanderen klassement
-> toekenning van 1 punt per deelname aan fietstochten die voorkomen op de Cycling Vlaanderen kalender op zaterdag, zondag en feestdagen, alsook de midweekfietstochten ingericht door WTC Aalter Sportief. Cycling Vlaanderen midweekfietstochten niet ingericht door WTC Aalter Sportief geven dus geen recht op punten.

7. Het afstempelen van het clubboekje en toekenning van klassementspunten gebeurt als volgt:

-bij deelname aan WTC Aalter Sportief clubuitstappen:
- ieder lid moet zich persoonlijk aanmelden onmiddellijk na de rit in het clublokaal
- enkel volledige deelnames met vertrek en aankomst in groep komen in aanmerking
- enkel leden gekleed in de laatste versie van de officiële clubkledij komen in aanmerking (uitgezonderd bij koud en/of regen weer wordt neutrale kledij toegestaan)


-bij deelname aan Cycling Vlaanderen fietstochten:
- moet men zijn clubboekje laten afstempelen met de officiële stempel van de inrichtende club met de vermelding van de datum
- men moet geslaagd zijn in de proef volgens de reglementen van Cycling Vlaanderen.

8. Bij opgave verkrijgt men geen punten. Uitgezonderd:
- bij defect aan de fiets waardoor verder rijden onmogelijk is
- door een valpartij of plotselinge ongesteldheid

9. Het is onmogelijk om 2x punten te bekomen op één en dezelfde dag, tenzij bij een WTC Aalter Sportief organisatie die voorkomt op de Cycling Vlaanderen kalender. In dit geval krijgt men 1 punt voor het Cycling Vlaanderen klassement en 1 punt voor het WTC Aalter Sportief klassement.

10. Ieder lid moet de reglementen van de club en de richtlijnen van de aangeduide wegkapitein(s)
naleven. Wegkapiteins zijn herkenbaar aan hun armband.

11. Elk lid die helpt bij een WTC Aalter Sportief organisatie (inschrijving, zitten op de stopplaatsen, besturen volgwagen, helpen in cafetaria, ...) en daardoor niet kan deelnemen aan de fietstocht, krijgt ook de punten.

12. Indien een uitstap of fietstocht wordt afgelast wegens weersomstandigheden (na beslissing van het clubbestuur) krijgen de aanwezige leden hun punten, op voorwaarde dat men de fiets bij heeft.

13. De clubboekjes (ter controle) moeten ten laatste één week na de sluitingsrit binnen zijn
op het clubsecretariaat.

14. Een lid die door woorden of daden het imago van de club schade toebrengt, kan
door het bestuur onmiddellijk van de ledenlijst geschrapt worden.

15. Het clubreglement kan ten aller tijde door het clubbestuur gewijzigd worden.

16. Overzicht klassementen


* WTC Aalter Sportief klassement
Platina Club Laureaat
- het lid met de meeste punten
Gouden Club Laureaat
- de leden behorend tot het eerste kwart van de algemene eindrangschikking van
alle rijdende leden
Zilveren Club Laureaat
- de leden behorend tot het tweede kwart van de algemene eindrangschikking van alle rijdende leden
Bronzen Club Laureaat
- de leden behorend tot het derde kwart van de algemene eindrangschikking van
alle rijdende leden

Om recht te hebben op terugbetaling van de clubkledij moet men aan minimum 20 clubuitstappen of cluborganisaties hebben deelgenomen.


* Cycling Vlaanderen klassement
Platina Laureaat
- het lid met de meeste Cycling Vlaanderen deelnames
Gouden Laureaat
- de leden met minimum 30 Cycling Vlaanderen deelnames
Zilveren Laureaat
- de leden met minimum 25 Cycling Vlaanderen deelnames

Bronzen Laureaat 
 - de leden met minimum 20 Cycling Vlaanderen deelnames

 WTC Aalter Sportief | Cycling Vlaanderen | Opgericht: 31/03/1961 | Privacy Policy
Stamnummer: 70000466 | IBAN: BE65 3632 1674 2496 
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.